Dom på vilkår?

Det kommunale vesen har over de siste ti år klart å innkassere 345 millioner for mye i avgifter for vann og avløp.