Går skjenke- og forlystelsessteder foran krigsminner?

Med undring har jeg konstatert at komité for miljø og byutvikling forleden fattet vedtak om at et forlystelsessted skal bygge et ruvende glassbygg foran krigsminnesmerket over dem som ble drept og torturert i det tidligere Gestapo-huset i Veiten.