Diskriminering av lesbiske og homofile

Det arbeides i disse dager i regjeringen med planer om at det skal etableres en statlig senter mot diskriminering, noe som er et helt fantastisk tiltak i seg selv.