Kontroll over energimarkedet

SV har fremmet forslag overfor Stortinget om en total gjennomgang av energiloven. Dagens energilov med sterk liberalisering av kraftmarkedet har ført til internasjonalisering, sentralisering og privatisering.