Naturvernforbundet og seilingsleden

Vi viser til debattinnlegg i BT i det siste fra Morten Kinn, Dag Øverseth og Ola Hiis Bergh. Førstnevnte har «fått på pukkelen» av de to andre fordi han er skeptisk til de nye planene. Han mener at prislappen kan bli for høy for at et relativt lite antall gigantskip skal få seile helt inn til Bergen by.