Presist om private planer

De siste dagers artikler i BT omkring planavdelingens behandling av private planer innehar en del faktiske feil som bidrar til misforståelser.