Kunne fått 600 mill. ekstra

Vestlandssykehusene ville i år ha fått 600 millioner kroner mer dersom staten hadde tildelt midlene etter en ny finansieringsordning som er på trappene.