Fem nye veier skal rassikres

Fire riksveistrekninger i Hordaland og en i Sogn og Fjordane får til sammen 20 millioner til rassikring. Sjekk hvilke veier som skal sikres!