Hemmeleg redaktør-prosess i Firda

A-pressen har lagt lokk på tilsetjinga av ny ansvarleg redaktør i avisa Firda, og ønskjer korkje å opplyse kven eller kor mange søkarar det er til toppleiarjobben i den største avisa i Sogn og Fjordane.