Museumsplan for Hordaland

Bergens Tidende kommenterer 11.06.2003 Hordaland fylkeskommune sitt arbeid med ny museumsplan på lederplass. Dagen etter var det flere av talerne som viste til synspunktene i BTs leder med tilslutning.