Ja til innvandring

Når EU utvides 1. mai neste år kan arbeidstakere fra ti østeuropeiske land søke jobb i Norge.