Hagen glemmer menneskeverdet

Carl I. Hagen forvrenger innvandringsdebatten når kriminalitet er det eneste han er opptatt av. Han glemmer det viktigste: Norge er et rikt land med en klar forpliktelse til å hjelpe mennesker på flukt.