Med kø skal verdiskapning fordrives ...

Byråd Nils Arild Johnsen gjennomfører et nytt og halsbrekkende eksperiment i storbysammenheng — nemlig å strupe biltrafikken uten å tilby gode alternativer for publikum og næringsliv.