Ikke for sent å snu

Bergen og Hordaland FN-veteranforening er en upolitisk forening for personell som har deltatt i internasjonale operasjoner.