Skolen er til for elevene!

Høyre angriper foreldrene skriver Arne Sortevik i BT og BA tirsdag 29. april. Dette fordi Kristin Clemet foreslår å avskaffe hjemmelekser, for isteden å innføre lengre skoledager med leksehjelp på skolen.