Ren retorikk?

Vi etterlyser en konkretisering av hvordan Carl I. Hagen og de andre statlige eierskapsentusiastene akter å bruke de statlige eierandelene.