Ut mot havet

Folketalet aukar mest i kystbeltet på Vestlandet. Langtidstrenden heldt seg også i 2002. Unntaka er Førde og Sogndal som er utpeika til vekst- og høgskulesenter.