Manglende styring

Byrådet har nylig lagt frem regnskapet for 2002. Den vedvarende trenden med problemer og underskudd fortsetter. For 2002 har kommunen pådratt seg et underskudd på nærmere 300 mill.