Konkurranse for bedre offentlige tjenester

Regjeringen sender i disse dager ut et reformforslag for å sikre reell konkurransen om kommunale tjenester.