Askøypolitikeres svik mot Bergen

I formannskapsmøte i Askøy kommune 19.08.03 fremmet Roald Steinseide (Frp) følgende forslag under behandling av Nasjonal Transportplan: «Formannskapet vil også slutte seg til viktigheten vedrørende ny seilingsled til Bergen gjennom Skjelangersundet. Askøy kommune vil dog presisere at finansieringen her må komme ved statlige tilskudd.»