EU og distriktene

EØS-avtalen legger begrensninger for norske myndigheters frie valg av distriktspolitiske virkemidler.