Kampanje og bossbøter

Nå skal bergenserne lære seg å kaste søppel i nærmeste bosspann.