Ulrikstunnel - en miljøgevinst

Det har i den senere tid pågått en debatt i denne avis om Ulrikstunnel. Denne startet med en leder 8. januar hvor redaktøren tydeligvis ikke støtter et slikt prosjekt.