Trist for Framtiden i våre hender

Jeg har fulgt Framtiden i våre hender i over 23 år, fra den spede, idealistiske begynnelse hvor perspektivet var klart: La oss i fellesskap redusere vårt forbruk og arbeide for et miljøvennlig og bærekraftig samfunn.