Høyre vurderer utbytte-skatt

Høyre kan komme til å stemme for å innføre utbytteskatt fra 2005. Torbjørn Hansen, som sitter i Stortingets finanskomité, vil heller ha skatt på utbytte enn på formue. Regjeringen vurderer å foreslå en slik omlegging.