Kong Olav Vs minnedag og BT

I over 30 år var kong Olav V Noregs konge. Folkekongen. Kongenamnet Olav har også ein spesiell klang både på Vestlandet - i Noreg og i Europa.