Arvesølvet på salg?

I BT 26. juni har Bror Yngve Rahm og Ingmar Ljones et innlegg angående kraftsituasjonen i Norge generelt og om Statkrafts rolle. Jeg er helt enig i at slik forholdene er i markedet i dag og med Statkraft-alliansen som dominerer markedet, kan en større eierandel i det innenlandske marked få strømprisen om vinteren til å nå uante høyder.