Se og Hør med politimyndighet?

Når en vanlig Ola dunk er uheldig å bli tatt for fyllekjøring varer det ikke lenge før blodprøve og politiforklaring er på plass.