BT og statsmoralismen

I en leder i Bergens Tidende 02-05-2002 har redaktøren noen betraktninger om statsmoralismen. Argumentet er at om noen vil ta livet av seg ved å røyke så må de få lov til det.