Gjenerobringen av Nygård i Sentrum

Dersom Bergen kommune mener alvor med sin satsing på bilfrie og grønne soner i sentrum slik byråd Tom Knudsen hevder i BT 22. august, må kommunen snarest gjøre noe for å følge opp sine trafikkplaner for Nygårdsgaten sør (fra Strømgaten til Lars Hilles gate).