Alle andre tenker på seg

Idealismen befinner seg som kjent til venstre, så den som velger Ap for å få noe, er ingen egoist. Selvisk er den som tar imot penger fra andre partier, skriver journalist Georg Øvsthus.