De usynlige

YS-forbundet KFO organiserer ansatte som gjør en viktig innsats innenfor offentlig tjenesteyting. De har bare ikke klart å profilere seg like sterkt som enkelte store profesjonsgrupper som lærere og sykepleiere.