Fritidsfisket - en nedarvet rett

Å fiske fritt i norske fjorder og fjell er en nedarvet rett som nordmenn har hatt i alle år.