Vil overvake helsetilbodet i vest

Det bør opprettast eit folkevald organ, som skal passe på at vestlendingane får det helsetilbodet dei har krav på.