Boikott Israel

Etter de siste dagers hendelser i Midtøsten, hvor Israel har gått til full krig mot palestinerne, må Norge innføre full boikott av Israel.