Hvor var Tore Tønnes forsvarere?

Tore Tønnes tragiske død bør medføre at ikke bare pressens folk, men noen hver av oss, foretar en selvransakelse når det gjelder å bedømme og dømme andre uten å tenke på hvordan dette kan ramme og straffe.