Brev til Vestlandsbenken

Vestlandet står ovanfor store felles utfordringar, utfordringar som me her vest må prøve å løyse i lag.