Kan bli tiltalt om kort tid

Jarle Kvalheim i OK-Fish kan i løpet av kort tid bli tiltalt. Økokrim håper dette kan skje før utgangen av juni.