Kraftig kreftfrykt i Øystese

Beboerne frykter for helsen etter at BKK Nett AS har fått konsesjon til å bygge en kraftlinje på 132 kilovolt tvers gjen-nom boligfeltet Kyrhagen i Øystese i Kvam.