Nei til et fremmedkulturelt Norge

Den sittende regjering og storting legger til grunn at det norske samfunn er, og i økende grad vil være, fremmedkulturelt.