1,1 milliarder mangler rent vann

1,1 milliarder mennesker mangler tilgang til rent vann. 2,3 milliarder mangler latriner, ifølge "The State of the World"s Children 2001".