Aps barnehagesatsing null verd

Vi ser ut til å få en valgkamp der flere partier kappes om å love flere og billigere barnehager. Vi i SV er glad for at det blir større oppmerksomhet rundt barnehagen.