Vil opne hav-panorama for alle

Eit alpint heiområde med utsyn til dei ytste hordalandske skjer. Området ved Kinno i Fitjar er gjort lett tilgjengeleg med anleggsveg i fjellet. Men ålmenta slepp ikkje til.