Klassikarane på museum

Då eg i eit stutt innlegg i BT og BA gav att prøvor på dårlegt blandingsmål i ein artikkel av Gyri Skre, visste eg sjølvsagt at ein vert ikkje populær av å peika på skavankar.