Nabokrangel i nordområda

Ein kan ikkje alltid velje sine naboar, skriv stud.polit. Vegard Holmelid. Han er student ved Institutt for samanliknande politikk ved UiB og skriv hovudfagsoppgåve om forhandlingane mellom Norge og Russland om ei avgrensing i Barentshavet frå ein spelteoretisk ståstad.