Rettferdigheten seirer!

Endelig kom svaret etter måneder med usaklig og ulovlig forskjellsbehandling av Bergen kommune.