Garviks tøvete konspirasjonsteori

For en tid siden fikk jeg en telefon fra en av mine tilhengere. Han var sterkt religiøs og ivrig Israel-venn. Han hadde sjekket norsk kriminalstatistikk fra den dagen Oslo-avtalen ble underskrevet og frem til i dag. Kriminaliteten var økt.