Lærerne og politiet går sammen

Lærere og sykepleiere går sammen med politiet i en ny hovedorganisasjon fra 1. januar neste år.