Byrådet øker sosialhjelpssatsene

Etter at byrådet la frem budsjettet har en kunne lese i avisene at byrådet ikke vil øke sosialhjelpssatsene. Dette er en uriktig fremstilling, skriver Kristin Ravnanger, byråd for helse og sosial.