Søvn på landeveien

Noen ulykker skyldes at bilførere dupper av. De burde ha stoppet før dette skjedde. Men hvor?